Management

Management

Reputatie | Project | Content

Ons team beweegt mee met de klant op alle niveaus, van strategisch naar operationeel en andersom. Wij zijn in te zetten voor een specifiek afgebakende vraag, maar kunnen ook voor langere tijd uw communicatie ‘bewaken’. In veel gevallen betreft dit contentmanagement (nieuwsbrieven, website, social media etc) of projectmanagement (van strategie tot uitvoering). Ook onderdelen van reputatiemanagement, waaronder stakeholdermanagement, vallen onder onze diensten.