Goed Samenleven | samenwerkende Gemeenten ter bevordering van Sociale Integratie

‘Goed Samenleven’ is een project van 7 Noord-Limburgse gemeenten en wordt ondersteund door de Provincie Limburg. Binnen dit project juichen wij burgerinitiatieven toe die positief bijdragen aan de sociale integratie van nieuwkomers.

In het kort

Klant: Gemeente Horst a/d Maas
Project: Goed Samenleven
Website: gewoongoedsamenleven.nl

Meer weten?
Laurens-Jan Pubben en Carla Stammen-Hermans

Wij doen:

  • Positioneren
  • Communicatiestrategie
  • Vormgeving
  • Website/online platform
  • Contentmanagement

 

Goed samenleven. Dat wil toch iedereen? Toch is het niet voor alle nieuwe Nederlanders even makkelijk om een sociaal leven op te bouwen. Het regionale project “Goed Samenleven” ziet sociale integratie als iets van iedereen in de samenleving. Zeven Noord-Limburgse gemeenten hebben de handen in elkaar geslagen en zijn, gesteund door de provincie Limburg, in mei 2017 het project “Goed Samenleven” gestart. Doel van “Goed Samenleven” is sociale integratie te bevorderen door onder andere op laagdrempelige wijze initiatieven van inwoners (financieel) te stimuleren.

Vraag
Hoe kan Bureau Tint als communicatiepartner bijdragen aan een succesvolle communicatiestrategie en -uitvoering binnen het project “Goed Samenleven”?

Onze strategie
Vanuit betrokkenheid goede ideeën laten ontstaan om, met name, nieuwe Nederlanders zich thuis te laten voelen. Dat is de basis van het project. Om dit te laten slagen is een heldere visie nodig, zowel op sociale integratie als wat de op het gebied van communicatie betekent. Hieruit kwamen Vertrouwen, Transparantie en Toegankelijkheid naar voren. Door middel van het hebben we vervolgens de basisstrategie ontwikkeld, die centraal staat voor de communicatiekeuzes en de uitvoering daarvan.

Onze aanpak
Vanuit de basisstrategie zijn we campagnes en middelen gaan ontwikkelen. De communicatieaanpak zag er in de basis als volgt uit:
Positioneren: De basisgedachte van de gekozen positionering is participeren. Het hoofddoel van participeren is het verkrijgen van begrip en draagvlak rondom het project, waarbij transparantie, vertrouwen en toegankelijkheid centraal staan.
Ontwikkeling naam, logo, look & feel: De basisactiviteiten van Goed Samenleven hebben we gekoppeld aan de symbolen die gezamenlijk het logo vormen. Een logo dat op vele manieren toepasbaar is, zonder dat de herkenbaarheid verloren gaat.
Ontwikkeling online platform: Vanuit transparantie Mooie initiatieven laten zien. Dat staat aan de basis van onze onlinestrategie. Op de website laten we zie welke projecten gezien worden en welke projecten gesteund worden door Goed Samenleven. Uiteindelijk wordt de website de etalage van Goed Samenleven en worden de bezoekers geïnspireerd om ook goede ideeën kenbaar te maken én uit te voeren.
Portretten bestaande initiatieven: In samenwerking met Humans of Venlo zijn portretten gemaakt van de mensen achter de bestaande initiatieven. Deze projecten worden allen ‘gezien’ door Goed Samenleven. Goed Samenleven nodigt hen, maar ook nieuwe initiatieven of initiatieven die zij (nog) niet in beeld hebben goede ideeën in te dienen voor een financiële bijdrage.
Contentmanagement
Bijzonder, nieuw, lokaal en burgerinitiatieven; vier kernaspecten die nieuwswaarde hebben. Via diverse kanalen delen we verhalen en initiatieven, om continue die mooie project onder de aandacht te brengen.

Bekijk ook