Zo doen we dat in Vastenavondkamp

Wijkgericht werken en communiceren. Dat is wat we doen in Vastenavondkamp in samenwerking met de gemeente Venlo. De wijk Vastenavondkamp is een prioriteiten wijk en heeft daarom als een van de weinige wijken een eigen communicatiemedewerker. Zo optimaliseren we de communicatie met de wijkbewoners.

In het kort
Klant: Gemeente Venlo
Project: Communicatieve ondersteuning
Projecteigenaar: Sjuulke Kuntzelaers
Gebied: Tactisch+ & Operationeel
Website: https://buurtbudget.venlo.nl/

Vastenavondkamp een prioriteitswijk is, is het wenselijk om een eigen communicatiemedewerker te hebben. Om deze reden werkt Sjuulke twee dagen in de week volledig voor de gemeente Venlo. Het grootste deel van de werkzaamheden zoals beheer van sociale media/ narrowcasting en contact met de partners (Incluzio, Woonwenz en Antares) gaat op operationeel niveau.

“Het is fijn om deze dynamische wijk ondersteuning te krijgen op het gebied van communicatie. We proberen zo veel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te bereiken en daarbij is communicatie op maat van groot belang. De inzet van social media en narrowcasting zorgen voor ondersteuning in beeld en dat helpt wanneer bewoners de taal niet machtig zijn.”

– Emmie van Daelen (Procesmanager sociaal-maatschappelijk Vastenavondkamp)

Hoe gaan we de wijk verbeteren?

Er gebeuren veel leuke en goede dingen in de wijk. Aan ons de taak om positief te communiceren richting de inwoners en daarnaast de betrokkenheid te laten groeien. We creëren een gevoel van saamhorigheid.  

Zo doen we dat in Vastenavondkamp

Voor de gemeente Venlo verzorgen we de wijkgerichte communicatie voor de prioriteiten wijk Vastenavondkamp. Dit is een bekend begrip in de Venlose gemeente.

Een speciale communicatiemedewerker puur voor deze wijk is dan ook geen overdreven luxe. Dit zorgt voor een andere kijk op het communicatievakgebied en wijkgerichte communicatie waar veel migratieachtergronden en laaggeletterdheid heerst. Daarom wordt er nauw samengewerkt met het team van Incluzio sociale basis en de woningcorporaties Woonwenz en Antares.

We zijn verantwoordelijk voor de social media kanalen Facebook en Instagram. Daarnaast beheren we de mail en narrowcast beelden in de wijk. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk input vanuit de bewoners zelf te delen en aan te moedigen. Vandaar dat de nieuwsbrief ook meer uit handen gegeven gaat worden.

Een ander mooi project in deze wijk is het Buurtbudget. De inwoners krijgen €90.000 om te verdelen over twaalf thema’s, als dit geld verdeeld is mogen ze vervolgens zelf projecten verzinnen en indienen. De projecten met de meeste stemmen worden uitgevoerd met en door de gemeente Venlo.

Over de klant

De gemeente Venlo is de grootste gemeente in Noord-Limburg en heeft na de gemeente Maastricht de meeste inwoners. Deze gemeente is verdeeld in meerdere stadsdelen; de wijk Vastenavondkamp valt onder het stadsdeel Blerick. Als communicatiemedewerker voor Vastenavondkamp is er nauw contact met het Project- en Procesteam van de gemeente Venlo. Zowel op sociaalmaatschappelijk vlak als op ruimtelijk fysiek bieden we communicatieondersteuning.