Hoe maken we het meest intieme moment uit je leven bespreekbaar?

Je laatste levensfase. Je denkt er waarschijnlijk nog niet over na. Misschien omdat je nog jong en kerngezond bent, misschien omdat je het een moeilijk onderwerp vindt. Toch is het belangrijk om na te denken hoe jij jouw laatste levensfase voor je ziet en om het met je naasten te bespreken, zodat ook zij weten wat jíj wilt.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 35% van de mensen die graag thuis zouden overlijden dit daadwerkelijk gegund is. De oorzaak is in veel gevallen onwetendheid, daar willen Hospice Mariaweide en VPTZ Venlo graag iets aan veranderen. Deze organisaties schakelden onze hulp in om dit belangrijke, persoonlijke onderwerp onder de aandacht te brengen bij het brede publiek.

In het kort
Klant: Hospice Mariaweide en VPTZ Venlo
Project: Bewustwordingscampagne Mijn laatste levensfase
Projecteigenaren: Carla HermansDanique Scheffer
Gebied: TactischOperationeel
Website: www.mijnlaatstelevensfase.nl

“Tint bood ons een aantrekkelijke, effectieve mix van deskundigheid, jeugdigheid en creativiteit.”

– Hans Vlek, bestuur Hopsice Mariaweide

Bewustwording bij het grote publiek
Veel mensen weten niet wat palliatieve zorg precies inhoudt en wat de mogelijkheden hierin zijn. Daar willen Hospice Mariaweide en VPTZ Venlo graag verandering in brengen. De laatste levensfase is een intiem en persoonlijk onderwerp waar niet iedereen even makkelijk over praat. Hoe zorgen we ervoor dat dit onderwerp bespreekbaar wordt en stimuleren we dat mensen hier eerder over nadenken en met hun naasten over praten? De belangrijkste vragen waar we mee aan de slag mochten.

Een campagne met ontroerende, persoonlijke verhalen
Om het onderwerp onder de aandacht te brengen zijn we een bewustwordingscampagne gestart. Omdat het een campagne betreft die vanuit twee verschillende organisaties is geïnitieerd kon er niet vastgehouden worden aan een bestaande huisstijl. Daarnaast heeft de campagne een maatschap­pelijk doel; het hoeft daarom geen (duidelijk) zichtbare zender te hebben. Voor effectiviteit en her­kenbaarheid hebben we een eigen huisstijl ontwikkeld voor de campagne. Deze stijl hebben we doorgevoerd in alle communicatie en -uitingen rondom deze campagne.

Het centrale middel van de campagne is de website www.mijnlaatstelevensfase.nl. Op deze website informeren we de bezoeker over de reden van de campagne, geven we verdieping in het onderwerp en delen we nieuws en gesprekstips. Om de bezoeker een beter beeld te geven van de laatste levensfase, worden er op de website verhalen gedeeld van mensen die op de een of andere manier te maken hebben gehad met de laatste levensfase. In de rol van vrijwilliger, professional of als nabestaande. Dit heeft mooie, intieme verhalen opgeleverd die de campagne realistisch, herkenbaar en persoonlijk maken.

Ter ondersteuning van de website is er een Facebookpagina waar de verhalen gedeeld worden, hebben we een persbericht verstuurd waarna er aandacht is geweest bij Omroep Venlo en in Dagblad De Limburger. Ook zijn er informatiekaarten gemaakt die de vrijwilligers en zorgverleners van NPZ (Netwerk Palliatieve Zorg) uit kunnen delen.

Over de klant
Hospice Mariaweide in Venlo is een kleinschalige, huiselijke zorgvoorziening voor mensen in de laatste levensfase die palliatieve zorg nodig hebben. De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, de mantelzorgers. Mensen in een woonzorgcentrum, verpleeghuis, ziekenhuis of andere zorginstelling kunnen ook een beroep doen op VPTZ. Mariaweide en VPTZ bundelen de krachten om de juiste zorg te bieden aan mensen in de laatste levensfase.